Het ondersteunen van een slachtoffer begint bij een goede signalering. Een slachtoffer van mensenhandel is vaak afhankelijk van mensen in zijn of haar omgeving om uit de uitbuitingssituatie te kunnen komen. Vervolgens is het belangrijk dat slachtoffers ook gemeld worden, zodat zij de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Waar moet u op letten?

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, zoals seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of gedwongen criminaliteit. Elke vorm kent zijn eigen signalen. Meestal gaat het bij mensenhandel om een combinatie van verschillende signalen.

Met wie kunt u overleggen?

Mensenhandel is niet altijd makkelijk te herkennen. Hier vindt u meer informatie over met wie u kunt bespreken of er sprake is van een uitbuitingssituatie.

Waar kunt u melden?

Het is van belang dat uitbuitingssituaties worden gemeld, zodat daders kunnen worden opgespoord en slachtoffers de juiste hulp kunnen krijgen. Ook wordt door het melden van slachtoffers inzicht verkregen in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Deze informatie wordt gebruikt om de aanpak van mensenhandel te kunnen verbeteren.

Afspraken over melden en uitwisselen van gegevens

Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk gevallen van mensenhandel worden gemeld, zijn hier verschillende afspraken over gemaakt. Bij het melden van slachtoffers is de bescherming van de privacy van groot belang. Hier zijn dan ook verschillende (wettelijke) kaders voor opgesteld.