Wanneer u op de hoogte bent van het bestaan van een slachtoffer van mensenhandel, is het van belang dat u dit meldt zodat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt en daders kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Deze informatie wordt gebruikt om de aanpak van mensenhandel te kunnen verbeteren.

Is er sprake van acuut gevaar?

Bel dan het noodnummer: 112

Is er sprake van een vermoeden van mensenhandel?

Vermoedens van mensenhandel kunt u melden bij de politie, of de inspectie SZW (in het geval van arbeidsuitbuiting). Zij zijn verantwoordelijk voor de opsporing van daders. U kunt anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem of bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de inspectie SZW. Voor de registratie en/ of bemiddeling naar de eerste opvang, kunt u het slachtoffer melden bij CoMensha.

CoMensha

CoMensha bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening en biedt informatie en advies. Daarnaast verzamelt CoMensha ten behoeve van het landelijke beeld cijfers over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Deze informatie wordt geanonimiseerd en onder andere gebruikt door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel om de mensenhandelproblematiek in Nederland in kaart te brengen. Bij het melden van slachtoffers is de bescherming van de privacy van groot belang. Om slachtoffers op de juiste manier bij CoMensha te melden, maakt u gebruik van het aanmeldformulier van CoMensha. Comensha is telefonisch bereikbaar op 033-4481186.

Politie

Wanneer u vermoedt dat er in uw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting kunt u dit melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844. Bij een aangifte van mensenhandel/mensensmokkel of gerichte informatie wordt altijd onderzoek naar de dader(s) ingesteld. Een slachtoffer van mensenhandel kan terecht bij de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), waar gecertificeerde mensenhandelrechercheurs werken.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor het opsporen van arbeidsuitbuiting en kan strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uitvoeren. Vermoedens van arbeidsuitbuiting kunt u bij de Inspectie SZW melden door te bellen naar 0800 – 5151 of vanuit het buitenland naar +31 70 – 333 44 44.

Team Criminele Inlichtingen (TCI):

Heeft u een melding over arbeidsuitbuiting waarbij verstrekking van informatie gevaar voor u of derden kan opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. U kunt contact opnemen met de TCI tijdens kantooruren via onderstaande telefoonnummers:

Meldtelefoon West-Nederland 06 – 23 86 61 45
Meldtelefoon Zuid-Nederland 06 – 10 78 21 17
Meldtelefoon Noord-Oost Nederland 06 – 10 21 34 45
Meldtelefoon Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland 06 – 83 12 04 68

Meld Misdaad Anoniem

Wilt u anoniem melding doen van mensenhandel? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 70 00 of meldt online: www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden