Over ons

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Bij het helpen van slachtoffers van mensenhandel zijn veel verschillende partijen betrokken. Deze online wegwijzer biedt een centraal punt waar professionals, slachtoffers en burgers terecht kunnen.

Het doel van deze Wegwijzer is het verwijzen van de professionele hulpverleners, slachtoffers en burgers naar voor hen relevante organisaties, die hen verder kunnen helpen. Daarnaast biedt de Wegwijzer een overzicht van de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel en de rechten en regelingen die daarbij gelden.

De verschillende fases van ondersteuning: signaleren, beschermen, het strafrechtelijk proces en compensatie, vormen de hoofdnavigatie van deze website. Door in het menu op de homepage op de verschillende fases te klikken, kunt u als professional de verschillende fases, en stappen daarbinnen, samen met het slachtoffer doorlopen en zo per situatie bepalen welke vormen van ondersteuning voor het slachtoffer van belang zijn. Bij elke stap is informatie opgenomen over relevante rechten en regelingen en over organisaties die verder kunnen helpen.

U vindt het overzicht van de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers mensenhandel ook hieronder.

De wegwijzer is onderdeel van het project Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over het Nationaal Verwijsmechanisme vindt u hier.

Signaleren

Het ondersteunen van een slachtoffer begint bij een goede signalering. Een slachtoffer van mensenhandel is vaak afhankelijk van mensen in zijn of haar omgeving om uit de uitbuitingssituatie te kunnen komen. Vervolgens is het belangrijk dat slachtoffers ook gemeld worden, zodat zij de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Meer informatie over het signaleren van mensenhandel vindt u op de onderstaande pagina’s:

Beschermen

Wanneer een persoon geïdentificeerd is als slachtoffer is het van belang de persoon uit de uitbuitingssituatie te halen en te zorgen voor rust en veiligheid. Het slachtoffer kan op verschillende manieren beschermd worden. Meer informatie over de verschillende manieren waarop slachtoffers van mensenhandel beschermd en ondersteund kunnen worden, vindt u op onderstaande pagina’s:

Strafrechtelijk proces

Mensenhandel is een ernstig misdrijf. Om mensenhandel tegen te gaan, moeten daders worden opgespoord en vervolgd. Daarom is het van belang dat slachtoffers aangifte doen. Het strafrechtelijk proces kan voor slachtoffers erg ingrijpend zijn doordat zij over hun ervaringen moeten vertellen en in de rechtszaal geconfronteerd kunnen worden met de daders. Slachtoffers worden daarom tijdens het strafrechtelijk proces op verschillende manieren beschermd en ondersteund. Meer informatie over het strafrechtelijk proces en de rechten van het slachtoffer vindt u op onderstaande pagina’s:

Compensatie

Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel emotionele, fysieke als materiele schade lijden en recht hebben op een schadevergoeding. Ook wanneer de dader niet veroordeeld wordt zijn er mogelijkheden om financiële tegemoetkoming aan te vragen. Een financiele tegemoetkoming kan bijdragen aan de genoegdoening en erkenning van het slachtofferschap en kan zo van groot belang zijn voor het verwerken van het trauma. Meer informatie over de manier waarop compensatie voor slachtoffers van mensenhandel is geregeld, vindt u hier: