Wanneer een persoon geïdentificeerd is als slachtoffer is het van belang de persoon uit de uitbuitingssituatie te halen en te zorgen voor rust en veiligheid. Het slachtoffer kan op verschillende manieren beschermd worden.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderwerp als het om slachtoffers mensenhandel gaat. Vaak is er angst voor de verdachte en soms is een verdachte op zoek naar een slachtoffer.

Verblijf in Nederland

Nadat slachtoffers mensenhandel uit hun uitbuitingssituatie zijn gehaald, is het eerst van belang dat zij tot rust kunnen komen. Voor slachtoffers van mensenhandel zonder rechtmatig verblijf in Nederland is het daarom van belang om te regelen dat zij (tijdelijk) in Nederland mogen blijven.

Opvang

Voordat slachtoffers mensenhandel geholpen kunnen worden om hun leven weer op de rit te krijgen, is het van belang dat zij een veilige plek krijgen om te wonen. Slachtoffers mensenhandel hebben recht op opvang. Er bestaan veel verschillende soorten opvang voor slachtoffers mensenhandel.

Medisch/psychische bijstand

Slachtoffer worden van mensenhandel is een zeer ingrijpende ervaring met vaak traumatische gevolgen. Voor veel slachtoffers is het daarom van belang dat zij psychische hulp krijgen. Mensenhandel vormt vaak ook een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit. Ook medische hulp voor slachtoffers is daarom van belang.

Juridische bijstand

Bij een slachtoffer van mensenhandel spelen verschillende juridische aspecten een rol, bijvoorbeeld op het gebied van het voegen van het slachtoffer in het strafproces tegen de dader, het eisen van schadevergoeding, of bij vraagstukken rond rechtsbijstand. Ook kunnen er juridische vraagstukken met betrekking tot het verblijf in Nederland en het vreemdelingen- of asielrecht spelen. Juridische bijstand is daarom erg belangrijk voor slachtoffers mensenhandel.

Tolken

Er zijn veel buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers die de Nederlandse taal niet spreken en ondersteuning van een tolk nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tolk.

Terugkeer naar het land van herkomst

Sommige slachtoffers willen nadat zij uit de uitbuitingssituatie zijn gehaald of nadat het strafrechtelijk proces is afgerond, graag weer terug naar hun land van herkomst. Andere slachtoffers zonder rechtmatig verblijf moeten na de strafprocedure terugkeren. Er zijn verschillende organisaties die hierbij ondersteuning kunnen bieden.