Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderwerp als het om slachtoffers van mensenhandel gaat. Vaak is er angst voor de verdachte en soms is een verdachte op zoek naar een slachtoffer. Wanneer er sprake is van acuut gevaar: schakel de politie in door het alarmnummer 112 te bellen.

Als slachtoffers geen veilige verblijfplaats hebben, dan kunnen zij (onder bepaalde voorwaarden) een beroep doen op een plek in een opvanginstelling. Er bestaan verschillende soorten opvang met verschillende soorten van veiligheid/ geheimhouding. Voor gedetailleerde informatie over de verschillende niveaus van beveiliging in opvanglocaties en advies over waar een specifiek slachtoffer het best kan worden ondergebracht, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator in uw regio, of met CoMensha.

Ook medewerkers lopen risico om in een onveilige situatie terecht te komen. Aandacht voor hun veiligheid is daarom van groot belang. In de handreiking voor samenwerking politie en justitie voor hulpverleners in de zorg voor jeugd (opgesteld door de commissie Azough) worden tips gegeven om de veiligheid van zowel slachtoffers, hun familieleden en medewerkers in de instellingen, te bevorderen.

Rechten/regelingen

Niet alleen met het slachtoffer, maar ook met de gegevens van het slachtoffer moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Wet Politiegegevens is geregeld welke informatie wel en niet gedeeld mag worden, met wie de informatie gedeeld mag worden en hoe informatie opgeslagen en gebruikt mag worden. Over het algemeen geldt dat voor het delen van informatie over slachtoffers eerst toestemming van het slachtoffer verkregen moet worden. Meer informatie over de wettelijke kaders omtrent het uitwisselen van gegevens vindt u hier.

Organisaties