Er zijn veel buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers die de Nederlandse taal niet spreken en ondersteuning nodig hebben bij het communiceren in het Nederlands, kunnen in aanmerking komen voor een tolk.

Rechten/regelingen

De kosten van de tolk/vertaler worden niet bij het slachtoffer in rekening gebracht. Opvanginstellingen hebben veelal zelf contacten met tolken. Zo heeft de Federatie Opvang een raamcontract met het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland, waarbinnen opvanginstellingen gebruik kunnen maken van voordelige tolk- en vertaaldiensten.

Bij ambulante slachtoffers van mensenhandel kan gebruik worden gemaakt van tolkendienstvergoeding via het door CoMensha beheerde “administratiepunt tolken voor ambulante slachtoffers van mensenhandel”. Zie voor informatie en voorwaarden: http://mensenhandel.nl/pagina/tolkenvergoeding.

Gedurende het strafproces heeft het slachtoffer ter zitting recht op een tolk. Het slachtoffer wordt hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie.

Een toegevoegde advocaat kan zo nodig op kosten van de Raad voor Rechtsbijstand een tolk of vertaler inschakelen. De Raad heeft hiervoor contracten gesloten met tolk- en vertaaldiensten.

Bij concrete vragen kan CoMensha of de zorgcoördinator in uw regio u in contact brengen met een tolk(encentrum) en/of informatie bieden over de regeling omtrent tolken.

Organisaties