Sommige slachtoffers willen nadat zij uit de uitbuitingssituatie zijn gehaald of nadat het strafrechtelijk proces is afgerond, graag weer terug naar hun land van herkomst. Andere slachtoffers zonder rechtmatig verblijf moeten na de strafprocedure terugkeren. Er zijn verschillende organisaties die hierbij ondersteuning kunnen bieden.

Safe Future Methodiek

Zes opvangorganisaties en CoMensha werken met de Safe Future Methodiek, die terugkeer vanaf het allereerste moment van de begeleiding bespreekbaar maakt. De opvangorganisaties zijn de COSM’s (HVO Querido, Humanitas PMW en Jade Zorggroep), Moviera , Het Kopland en Blijf Groep. Cliënten die terug willen keren worden begeleid bij (de voorbereiding van) vertrek. Indien mogelijk wordt vooraf contact gelegd met een hulporganisatie in het land van herkomst voor begeleiding bij re-integratie. Hiervoor is een uitgebreide internationale sociale kaart beschikbaar.

Voor meer informatie over de Safe Future Methodiek, klik hier.

Internationale samenwerking

Bij de ondersteuning van slachtoffers uit het buitenland, of Nederlandse slachtoffers die in het buitenland zijn uitgebuit, is samenwerking met professionals uit andere landen soms wenselijk of noodzakelijk, bijvoorbeeld bij terugkeer. In de volgende twee projecten zijn voor professionals bruikbare producten ontwikkeld voor grensoverschrijdende samenwerking bij de ondersteuning van slachtoffers mensenhandel.

Ravot
Het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie en de Belgische NGO Payoke hebben hebben van 1 februari 2014 tot 31 januari 2016 het project Referral of and assistance for victims of human trafficking in Europe (Ravot) uitgevoerd.

In het kader van dit project is een handleiding ontwikkeld waarin is aangeven hoe de ondersteuning van slachtoffers mensenhandel in de drie landen geregeld is. Daarnaast is er een website gebouwd waar de verschillende nationale verwijsmechanismes van de drie landen in een stroomdiagram zijn weergegeven. Ook is op de website een interactieve kaart te vinden waarop de relevante hulporganisaties in de drie landen zijn weergegeven. De handleiding vindt u hier.

Benelux brochure
Vanuit de Benelux is een brochure ontwikkeld waarin de verwijsmechanismes van België, Luxemburg en Nederland zijn uitgelegd. In de brochure zijn ook contactgegevens opgenomen van organisaties die een rol hebben bij de aanpak van mensenhandel en de ondersteuning van slachtoffers. U vindt de brochure hier.

Rechten/regelingen

In het Nederlandse terugkeerbeleid staat bij gedwongen terugkeer de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling voor zijn vertrek voorop. Bij het zelfstandige vertrek kan de vreemdeling ondersteuning krijgen van de Nederlandse overheid. Pas wanneer de vreemdeling niet zelfstandig vertrekt en geen hulp aanvaardt van de Dienst Terugkeer en Vertrek (of andere organisaties) kan worden overgaan tot gedwongen vertrek.

Organisaties

De volgende organisaties bieden algemene informatie en ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst voor slachtoffers van mensenhandel, en de regelingen die hierbij gelden:

De volgende organisaties kunnen in concrete gevallen uitgebreidere ondersteuning en/of begeleiding bieden bij de terugkeer naar en de herintegratie in het land van herkomst voor slachtoffers van mensenhandel: