Slachtoffer worden van mensenhandel is een zeer ingrijpende ervaring met vaak traumatische gevolgen. Slachtoffers van mensenhandel kunnen te maken krijgen met lichamelijke en psychische klachten als gevolg van de uitbuiting. Daarom is het van belang dat slachtoffers toegang hebben tot psychische en medische zorg.

Rechten/regelingen

Slachtoffers mensenhandel hebben recht op medische en psychische hulp. Voor slachtoffers met rechtmatig verblijf geldt dat zij verplicht verzekerd zijn op grond van de zorgverzekeringswet. Bekijk welke kosten er in het basispakket vergoed worden. Voor slachtoffers die (nog) geen (voorlopige) verblijfstatus hebben, omdat ze in de bedenktijd of in een asielprocedure zitten, geldt dat zij zijn verzekerd op grond van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

Organisaties

Slachtoffers van mensenhandel kunnen voor medische of psychische bijstand vanzelfsprekend terecht bij de reguliere zorgverleners in de regio (zoals huisartsen, GGD, GGZ, MEE voor mensen met een verstandelijke beperking , etc). Voor informatie over organisaties in uw regio die specialistische medische of psychische bijstand voor slachtoffers van mensenhandel kunnen leveren, kunt u terecht bij de zorgcoördinator in uw regio, of bij CoMensha.

Veel opvangorganisaties bieden ook (doorverwijzing naar) medische of psychische hulp aan. De volgende organisaties zijn gespecialiseerd in het bieden van medische en/of psychische hulp aan slachtoffers van mensenhandel: