Bij een slachtoffer van mensenhandel spelen verschillende juridische aspecten een rol, bijvoorbeeld op het gebied van het voegen van het slachtoffer in het strafproces tegen de dader, het eisen van schadevergoeding, of bij vraagstukken rond rechtsbijstand. Ook kunnen er juridische vraagstukken met betrekking tot het verblijf in Nederland en het vreemdelingen- of asielrecht spelen.

Juridische bijstand is daarom erg belangrijk voor slachtoffers mensenhandel. Omdat er zoveel verschillende juridische kwesties kunnen spelen, is het aan te raden een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel.

De organisaties CoMensha en FairWork (bij arbeidsuitbuiting) kunnen het slachtoffer ondersteunen en/of adviseren over de gang van zaken van het juridische proces, en daarbij ook doorverwijzen naar de juiste instanties en/of een advocaat.

Rechten/regelingen

Aan slachtoffers van mensenhandel die rechtsbijstand willen, kan door de Raad voor de Rechtsbijstand een advocaat worden toegevoegd. Dit wordt geregeld via de advocaat.

Lees meer over de rechten die slachtoffers hebben tijdens het strafproces.

Organisaties

De volgende organisaties bieden algemene ondersteuning en/of informatie over juridische bijstand, en het juridisch proces: