Folder preventiemateriaal mensenhandel/loverboyproblematiek

Folder preventiemateriaal mensenhandel/loverboyproblematiek

Preventie is een belangrijke pijler in de aanpak van mensenhandel/loverboyproblematiek. Zowel vanuit de Rijksoverheid als door lokale overheden, zorginstellingen en particuliere partijen zijn de laatste jaren veel preventieproducten ontwikkeld, zowel specifiek gericht op loverboyproblematiek als gericht op het in bredere zin voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor is een groot en divers aanbod ontstaan, wat het soms lastig maakt om het meest geschikte materiaal te vinden. Om jongeren, ouders en professionals hierbij te ondersteunen heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een inventarisatie gemaakt van het beschikbare preventiemateriaal.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een praktische en overzichtelijke digitale folder. Met behulp van deze folder kunnen gebruikers in enkele muisklikken tot een overzicht van het voor hen relevante preventiemateriaal komen. In deze interactieve folder kan voor verschillende groepen potentiële slachtoffers gezocht worden naar geschikt preventiemateriaal: jongeren in het basisonderwijs, jongeren vanaf 12 jaar, jongeren met een lichtverstandelijke beperking/ in de GGZ/ of het speciaal onderwijs en jongeren met een andere culturele achtergrond. Daarnaast kan gezocht worden naar materiaal dat bedoeld is voor ouders of voor professionals waarmee zijn kunnen leren eerder signalen van mensenhandel/ loverboyproblematiek op te pikken.

Bij alle materialen is een algemene omschrijving opgenomen en wordt informatie gegeven over de doelgroep, het jaar dat het materiaal ontwikkeld en voor het laatst geactualiseerd is en in welke regio(‘s) het materiaal beschikbaar is. Ook is aangeven of het materiaal geëvalueerd is. Daarnaast is bij elk materiaal een link opgenomen naar de website waar deze materialen gekocht of aangevraagd kunnen worden.

De folder is hier te vinden.