Nieuwe wegwijzer mensenhandel online

Nieuwe wegwijzer mensenhandel online

Vandaag is de nieuwe versie van de wegwijzer mensenhandel online gegaan. De website heeft een nieuw ontwerp gekregen. Op de nieuwe wegwijzer staan de verschillende processtappen die professionals samen met een slachtoffer doorlopen om de meest passende hulp en ondersteuning te bieden, centraal.

De website is ook toegankelijker gemaakt voor professionals die minder ervaring hebben met de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. Zo wordt er bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan de signalering.

Indien u vragen of opmerkingen over de nieuwe website heeft, kunt u contact opnemen met de redactie via webredactie@slachtofferhulp.nl.